Transferimet e studenteve vetëm nëse ata fitojnë programin e caktuar

0

Studentët do të mund të transferohen nga njëri universitet në një universitet tjetër brenda një cikli studimesh duke i transferuar kreditet e përftuara nga program i mëparshëm i studimit nga i njëjti cikël studimi, një vlerësim ky i kryen nga departamenti përkatës.

Ky është një nga ndryshimet e bëra nga komisioni për reformën në Arsimin e Lartë.
Transferimet për studentët do të lejohen vetëm në vitet e ndërmjëtme,brënda të njëjtit cikël dhe fushë studimi midis të së njëjtit profil.

Kohëzgjatja e regjistrimit në një program studimi nuk do të jetë më shume se dyfishi i kohëzgjatjes sipas planit mësimor të atij programi. kwto rregulla janë vendosur në raportin përfundimtar të komisionit për reformë.

/ Ariana Saraçi/

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here