Të mësosh nga fusha e lojës

0

Lidhja midis aktivitetit psikologjik dhe të mësuarit është tepër e fortë. Fëmijët mësojë duke u angazhuar në aktivitete të ndryshme. Jo vetëm që i ndihmon në aktivitetin psikologjik, por nxit edhe në atë fizik, gjithashtu mbësht zhvillimin kognitiv, social dhe emocional.

Ndërsa studimi ka dëshmuar këto pika, ata janë gjithashtu të dukshme edhe kur e sheh një fëmijë duke luajtur. Duke iu referuar këtu lojës klasike “patatja e nxhetë”. Fëmijët praktikojnë kontrollin e impulsive, planet, negociatat dhe kohën përmes këtij aktiviteti të thjeshtë.

Këto aftësi shpeshherë zhvillohen përmes një loje të pastrukturuar, por ata mund të forcohen së tepërmi edhe gjatë gjithë aktivitetit.

Sheshi i lojërave dhe parku (ose kopshti pas shtëpisë) nuk është vetëm një vend ku fëmijët mund të vrapojnë apo luajnë; ai i ofron atyre një pasuri kognitive, emocionale dhe është një vend shumë i mirë mësimi.

Ndërkohë që mësimi i ABC-së dhe 123s janë shumë të rëndësishme, shumë mësues     konstatojnë se emocionet janë çelsi për të hyrë në botën e fëmijëve. Për ti zhvilluar këto ka mënyra të ndryshme si, afatësi të lartë të të menduarit gjatë lojës psikologjike.

kids-playing-outside

Planifikoni dhe nxisni aktivitete që fëmija juaj mund të:

  1. Të ndjekë udhëzimet gjatë një sekuence të caktuar.
  2. Të rregullojë sjelljen dhe e të kontrollojë impuslet
  3. Të marrë vendime
  4. Të punojë në kolektiv dhe të negciojë
  5. Të marrë një rol mbështetës ose atë të liderit
  6. Të zhvillojë vetëdijen hapsinore duke marrë parasysh distancat.
  7. Sukesi e përvoja (është qëllimi që duhet ti vendosin vetes) bazuar në aftësitë dhe diturinë pa ndërhyrjen e të rriturve

/Sonila Qazimi/

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here