Shkup: 99 poste në nivel qendror e lokal

0

Sot qeveria e Maqedonisë do të shpallë konkursin e ri për 99 pozicione më nivel qendror e lokal për plotësimin e vendeve udhëheqëse.

Në konkursin e parë për 130 vende udhëheqëse u paraqitën 2 mijë persona, dhe se në fillim ofrohen vende në njësitë rajonale, duke qenë se paraqiten njerëz të cilet konsiderohen se mund të kontribuojnë në pushtetin lokal tha Aleksandër Gjorgjiev.

Ky konkurs zgjat deri ne datën 5 korrik dhe mund të marrin pjesë të gjithë qytetarët të cilët mund të plotësojnë kushtet për thirrjen publike dhe që nuk mund të kontribojnë në përmbushjen e reformave.

Ky konkurs do të shërbejë për plotësimin e vendeve për drejtorë në NPpër Rrugë, në Inspektoratin shtetëror për urbanizëm dhe ndërtimtari, anëtar i Këshillit drejtues dhe drejtor ekzekutiv të M-Naf, poste udhëheqëse në MEPSO dhe më shumë drejtorë ekonomik dhe medicinal në institucionet shëndetësore aty ku mandatet do të përfundojnë në fund të vitit.

/Enkeleda Cami/

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here