Rritet niveli i jetesës së Shqiptarëve

0

Niveli i jetesës së Shqiptarëve gjatë tetë viteve të fundit ka pësuar rritje galopante pavarsisht nga kriza botërore. Të ardhurat për frymë të popullësisë, përdorimi i mjeteve të shportës dhe atyre jashtë saj për përmisimin e jetesës kanë ndikuar që Shqipëria në ketë rritje në nivelin e jetesës ndryshe nga vendet e tjera të ngjashme me të kaluarën tonë.

Kjo falë  masave ekonomike të ndryshimeve të politikave fiskale dhe rritjen e fuqisë blerëse.

Pagat

Në vitin 2005 totali i pagave që paguheshin nga buxheti I shtetit ka qenë 9.5 miliardë lekë ndërsa totali i pagave vitin e kaluar ka arritur në 14.4 miliardë lekë.

Numri i qytetarëve që janë paguar nga buxheti ka ardhur në rënie nga viti në vit në përputhje me konceptin dhe angazhimin e qeverisë së thjeshtuar e të zhdërvjelltë.

Pensionet

Edhe pensionet kanë shënuar rritje kun ë 2005-ën në arkën e shtetit fondi i pensioneve ishte 50 miliardë lekë sot ka arritur 106 miliardë lekë.

Qeveria i ka kushtuar një vemëndje të veçantë pensioniostëve duke vendosur në fondin e pensioneve 56 miliardë lekë më shumë se në vitin 2005.

/Enkeleda Cami/

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here