Kredia e re për biznesin bie me 21%

0

Kredia e re për biznesin gjatë muajit tetor ndoqi një ritëm të ulët e cila preku vlerën e 12.8 miliardë lekëve, duke shënuar një rënie të thellë me 42% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe një rritje të lehët krahasuar me muajin shtator të këtij viti.

Sipas Bankës së Shqipërisë për 10-mujorin e kwtij viti kredia e re për biznesin ka rënë me afro 21%.
Kreditimi është në rënie për të gjithë sektorët e ekonomisë, duke filluar që nga tregtia, ku kredia e re ra me 17%  kundrejtë të njëjtës periudhë të një viti më parë.

Tkurrja e kreditimit ka prekur edhe sektorët prodhues të ekonomisë si industria përpunuese, që pësoi rënie të kredisë së re me 16%, industria nxjerrëse me 25% dhe bujqësia me 7%.

Banka e Shqipërisë vë në dukje se problem kryesor është kërkesa e dobët e bizneseve për kredi. Vrojtimet e besimit të biznesit kanë treguar se në të gjithë sektorët ekonomikë, më pak se 20% e ndërmarrjeve kanë kryer investime të reja ndërkohë që oferta për kredi vijon gjithashtu të jetë e shtrënguar, për shkak të nivelit të lartë të kredive me probleme dhe ekonomisë së përkeqësuar.

/Enkeleda Cami/

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here