Kontakt

Adresa: Rruga “Jordan Misja”, Tiranë – Shqipëri

Cel: +355 67 30 444 64

E-mail: info@objektiv.al