Fëmijët në Hollandë fillojnë shkollën në moshën 2.5 vjeçare

0

Kjo ide është planifikuar për një kohë të gjatë nga hollandezët, të cilët kanë menduar t’i futin fëmijët e tyre në arsimin shkollor që në moshën 2.5- vjeçare. Ky projekt ka për qëllim të eliminojë problemin e origjinës së gjuhës së huaj, veçanërisht për fëmijët.

Sipas BBC Turke, Amsterdami pasqyron 10 shkolla, të cilat janë identifikuar për t’u bërë pilotë që në moshë të vogël. Projekti i ri për fëmijët e moshës 1-4 vjeç kujdeset për të aktivizuar fëmijët me anën e një grupi lojrash.

4 ditë në javë fëmijët do të trajnohen sipas fazave, një prej tyre është edhe ‘Gatishmëria për në shkollë’.

Për fëmijët nën moshën 4-vjeçare do të hapen çerdhe kundrejt një pagese. Megjithatë nga ky projekt do të përfitojnë falas kujdesin dhe argëtimin e fëmijëve.

Të gjithë prindërit janë duke pritur e shumë familje të tjera pyesin e kërkojnë të marrin informacione për të aplikuar në lidhje me fëmijët e tyre.

Drejtuesit e këtij e këtij projekti pohojnë se çerdhet që po hapen janë duke u shpërfilluar nga nënat e këtyre fëmijëve pasi nuk kanë besim të plotë tek ata.

‘’Kthimi i gjuhës së fëmijëve 1-4 vjeç’’

Një raport gjithëpërfshirës është përgatitur nga inspektorët e edukimit të fëmijëve nga 1-4 vjeç në Hollandë, se si t’u përshtatemi gjuhës së fëmijëve.

Inspektorët kanë paralajmëruar fëmijët per ‘’Përmirësimin e cilësisë së arsimit’. Në këtë projekt ata janë përgjegjës për trajnimin e gjuhës e sidomos do të përqëndrohen së tepërmi nëse fëmijët‘’dështojnë për të përmbushur detyrimet e tyre’’.

Aktualisht mosha e arsimimit në Hollandë fillon nga 4 vjeç.

/Izabela Zavalani/

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here