Domosdoshmëria e psikologëve në shkollat 9-vjecare

0

Prania e psikologut në cdo shkollë, gjithnjë e më tëpër bëhet domosdoshmëri, nisur edhe nga problematikat, jo vetëm të adoleshentëve, por edhe të fëmijëve. Kontakti i përditshëm me psikologun e bën atë një person të afërt dhe të besueshëm për fëmijën për të ndarë shqetësime që has në shkollë apo familje.

Por psikologët sot apo punonjësit socialë përgjigjen për 3-4 shkolla, pra afërsisht për 2 mijë nxënës. Kjo e bën të pamundur punën individuale dhe krijimin e afrimitetit me fëmijët.

Kohët kanë ndryshuar dhe po ashtu edhe tabutë. Tashmë këshillimi me psikologun nuk shihet si problem mendor, por si domosdoshmëri e marrjes së një mendimi të specializuar. Prania e psikologëve në çdo shkollë do ta bënte edhe më të afërt kontaktin me fëmijët, si rrjedhim një punë më efikase.

L.K

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here