Buxheti i shtetit në krizë të thellë

0

420 milionë dollarë defiçiti buxhetor, 63 % e Prodhimit të Brendshëm Bruto borxhi publik, ndërsa 200 milionë euro llogariten detyrimet ndaj bizneseve për punë e paguara. Këto janë shifrat aktuale në të cilat qeveria “Berisha” do të dorëzojë financat publike.

Për pesë muajt e parë të këtij viti, treguesit fiskalë tregojnë një pamundësi të buxhetit të shtetit për të shlyer pagat dhe pensionet.

E përkthyer në përqindje këto të ardhura jane 5.7% më të ulëta se një vit më parë dhe 2.8% më të ulëta se në 2010. Njëkohësisht edhe të ardhurat vjetore në 2012 ishin më të ulëta se në 2011-ën.

Por nëse marrim parasysh inflacionin aktual këto shifra  jane pothuajse në të njëjtin nivel me ato të vitit 2008.

Në pesë vitet e fundti shpenzimet vjetore jnë rritur në mënyrë progresive. Nësë marrim në shqyrtim ecurinë ekonomike të deritanishme të këtij viti me bindje pasqyrohet se nuk do të realizohen as të ardhurat minimale më të cilat të mund të paguhen pagat, pensionet dhe interesat e borxhit që po rriten gjithmonë e më shumë nga huatë e marra në vitet e fundit.

/Erzen Carja/

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here