Të ardhurat e familjeve shqiptare

0

Nga rezultatet e vrojtuara të Bankës së Shqipërisë rezulton se burimet kryesore të të ardhurave të familjeve vazhdojnë të mbeten të ardhurat nga vetëpunësimi, pensioni dhe puna në sektorin privat.

Emigracioni dhe puna në sektorin privat, si burime të ardhurash, ka rënë gjatë gjashtëmujorit të parë 2013 krahasuar me gjashtëmujorin e kaluar. Ndërkohë, numri i vetëpunësuarve është në rritje.

Rreth 52% e familjeve të përgjigjura deklarojnë të ardhura mujore në nivelin 17 mijë deri 50 mijë lekë dhe 22% në nivelin nga 50 mijë deri në 100 mijë lekë.

/Erilda Sulika/

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here